Gái Gọi Qua Đêm Đà Nẵng
Kiểm Định

600k Uyên Uyên 6168 – Đáng Yêu, Chiều Khách.

Nguyễn Văn Thoại - Đà Nẵng
Kiểm Định
Kiểm Định

500k Thảo Baby – Siêu mẫu- Mong căng

Võ Nguyên Giáp - Đà Nẵng
Kiểm Định
Kiểm Định

500k Hot Girl Hòa MinZy – Da Trắng Dáng Nhon

Võ Nguyên Giáp - Đà Nẵng
Kiểm Định